یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - Sunday 18 February 2018
گردشگری رمضان در ایران جایی ندارد
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
   

گردشگری رمضان در ایران جایی ندارد

هر سال با فرارسیدن ماه رمضان، سفرهای داخلی کاهش پیدا می کند. امسال نیز با وجود فرارسیدن تعطیلات تابستان به دلیل همزمانی با ماه رمضان با کاهش تعداد سفر روبه رو هستیم.