یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ - Sunday 18 February 2018
فراری شدن گردشگران از کاروانسرای تاریخی پاسنگان
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
   

فراری شدن گردشگران از کاروانسرای تاریخی پاسنگان

فعالیت مرغداری های متعدد، کارگاه تولید کود ورمی کمپوست، ذوب سرب و تولید ذغال در نزدیکی کاروانسرای تاریخی پاسنگان باعث شده تا گردشگران این بنای تاریخی و اقامتی از بوی بد ناشی از چنین فعالیت هایی فراری شوند.