پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ - Thursday 22 March 2018
۲۰ میلیارد تومان برای سرویس های بهداشتی
یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
   

۲۰ میلیارد تومان برای سرویس های بهداشتی

بحران کمبود سرویس های بهداشتی یکی از دغدغه های بخش گردشگری است چنانکه قرار است به زودی گروهی از خیرین طرحی برای رفع این معضل اجرایی کنند.

۲۰ میلیارد تومان برای سرویس های بهداشتی
دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵
   

۲۰ میلیارد تومان برای سرویس های بهداشتی

بحران کمبود سرویس های بهداشتی یکی از دغدغه های بخش گردشگری است چنانکه قرار است به زودی گروهی از خیرین طرحی برای رفع این معضل اجرایی کنند.

ساخت سرویس های بهداشتی بین راهی بر عهده کیست؟
جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
   

ساخت سرویس های بهداشتی بین راهی بر عهده کیست؟

خدمات بهداشتی بین راه ربطی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ندارد

سرویس بهداشتی همچنان مهمترین معضل سفرها
جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵
   

سرویس بهداشتی همچنان مهمترین معضل سفرها

آخرین وضعیت سفرهای تابستانه و عید فطر توسط ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر بررسی و آسیب شناسی شد.