پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ - Thursday 22 March 2018
حضور نیم بند گردشگری در رسانه های داخلی
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
   

حضور نیم بند گردشگری در رسانه های داخلی

گردشگری در اغلب نشریات کشور به عنوان یک کانال خبری و تحلیلی مستقل مد نظر نیست و حتی همین رویه توجه به آن هم همیشگی نیست و نامنظم است.

اولین روزنامه ۴ زبانه تخصصی گردشگری کشور منتشر شد
پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
   

اولین روزنامه ۴ زبانه تخصصی گردشگری کشور منتشر شد

اولین روزنامه ۴ زبانه تخصصی حوزه گردشگری کشور، با هدف ارتقای توان صنعت گردشگری ایران و معرفی این ظرفیت به گردشگران خارجی منتشر شد.