پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ - Thursday 22 March 2018
حضور نیم بند گردشگری در رسانه های داخلی
دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
   

حضور نیم بند گردشگری در رسانه های داخلی

گردشگری در اغلب نشریات کشور به عنوان یک کانال خبری و تحلیلی مستقل مد نظر نیست و حتی همین رویه توجه به آن هم همیشگی نیست و نامنظم است.